GE DINA FÖTTER RÄTT FÖRUTSÄTTNING

En fot är en mycket komplex konstruktion med totalt 26 ben, en stor mängd senor och muskler. Fötterna är det fundament som hela din kropp vilar på och som är till för att fjädra och dämpa kroppens alla steg. När detta fundament är i obalans eller fungerar dåligt kan effekterna kännas i hela kroppen. Även den minsta felposition kan förändra och försämra din kroppshållning. I många fall så har fotens konstruktioner rasat av olika orsaker och då förlorar foten sin funktion. Med inlägg från Footflex vill vi återfå fotens naturliga position för att få tillbaka fotens naturliga funktion.

SLITAGE

En instabil fot kan leda till slitage av fot, knä, höft, rygg och nacke. Ett inlägg tvingar bort pronationer och supinationer och skapar en bra förutsättning för att kroppen skall slitas på rätt sätt. Över 75% av befolkningen lider av över eller underpronation, trots detta är de flesta av oss helt omedvetna om vår egen fottyp och hur den kan påverka resten av kroppen.

HÅLLNING

Inlägget tvingar kroppen till en mer centrerad position. En rak belastningslinje genom hela kroppen reducerar risken för skador. Genom att ge foten ett lämpligt stöd kan kroppshållningen förbättras, smärta lindras och kroppen får tid och hjälp att återhämta sig.

Vanliga fotpositioner

Våra fötter är kroppens stötdämpare som ska fjädra kroppen och absorbera stötar, reagera på ojämna underlag och hjälpa kroppen att röra sig framåt. Fötterna kan delas in i tre olika kategorier efter hur de agerar och presterar i dessa rörelser. Pronation, supination och neutral.

Pronation

 

Då fotvalvet sjunker ihop för mycket så att foten rullar överdrivet inåt, vikten distribueras ojämnt. En av de vanligaste felinställningarna. Pronation är fotens sätt att naturligt absorbera stötar. När foten kommer i kontakt med marken fördelas trycket i foten tack vare pronationsrörelsen. Problemen börjar när den ena eller bägge fötterna pronerar för mycket. När fotvalven trycks för mycket inåt och förblir nedtryckta för länge anses proneringen vara överdriven och kallas då överpronation. Överpronation är den mest vanliga fottypen och kan variera från mild till svår och brukar leda till problem även uppåt i kroppen i förlängningen.

 supination

 

Supination är en naturlig del av rörelsen och helt normal när den sker på rätt sätt. Det är ett naturligt inslag i gång och löpning vid isättning av foten när vi rör oss framåt. Supination kan bli skadligt när den förekommer alltför länge eller vid fel tillfällen, eller när foten inte längre kan kontrollera utåtroteringen. Denna överdrivna supination är det folk menar när de säger att någon supinerar. Överdriven supination är den minst vanliga fottypen. Överdriven supination kan orsaka stora påkänningar på ankelmuskler och senor, minskar ankelns flexibilitet och reducerar fotens naturliga förmåga att absorbera stötar.

Neutral

 

Neutral betyder att fötter och anklar har en bra ställning där fötter och anklar bildar en rak linje. Fötterna bildar en stabil plattform där trycket är jämnt distribuerat över häl och framfot. För fötterna betyder detta att de pronerar för att absorbera stötar när foten tar i mark och därefter supinerar för att forma en styv hävstång för att göra avstamp. Pronation och supination sker på ett rätt sätt under gångcykeln utan att överdrivas. Ungefär en fjärdedel av befolkningen har en neutral fottyp men denna kan så klart ändras över tid på grund av ålder, viktförändring, stående arbete eller överdriven träning.

 

fotskolan